Daginstitutionen Troldehulen

Målsætning

Ruste børnene til fremtiden

Børnene skal opleve trygge rammer med nærværende voksne, 

der fremmer deres nysgerrighed, glæde og lyst til at lære og som 

styrker deres selvværd og tro på egne evner. 

I takt med deres alder og udvikling, skal de gradvist 

tilegne sig større indsigt om sig selv og egne sociale kompetencer.

Barnets læring i Troldehulen

Læring foregår, når de krav og aktiviteter barnet bliver mødt af, giver mening for barnet og læreprocessen finder sted, hvad enten man kalder den for udvikling, opdragelse eller dannelse.

Barnets nysgerrighed og motivation er en vigtig kilde til udvikling og læring. Igennem leg og andre aktiviteter søger vi at skabe mulighed for, at barnet anvender og udvikler sin nysgerrighed. Der lægges vægt på, at barnet støttes og opmuntres til at prøve kræfter og gøre erfaringer med tingene samt at der introduceres ny viden og muligheder for barnet, fx i naturen, der byder på varieret social kontakt og rigelig plads. Det betyder større tolerance, færre konflikter og dannelse af andre legegrupper.​

​Læring foregår, når de krav og aktiviteter barnet bliver mødt af, giver mening for barnet og læreprocessen finder sted, hvad enten man kalder den for udvikling, opdragelse eller dannelse.

Barnets nysgerrighed og motivation er en vigtig kilde til udvikling og læring. Igennem leg og andre aktiviteter søger vi at skabe mulighed for, at barnet anvender og udvikler sin nysgerrighed. Der lægges vægt på, at barnet støttes og opmuntres til at prøve kræfter og gøre erfaringer med tingene samt at der introduceres ny viden og muligheder for barnet, fx i naturen, der byder på varieret social kontakt og rigelig plads. Det betyder større tolerance, færre konflikter og dannelse af andre legegrupper.

Om Troldehulen

Daginstitutionen Troldehulen er en privat integreret institution for børn fra 0 – 6 år med hjemsted i Aalborg kommune.

Læs Cookiedeklaration her.

Åbningstider

Mandag til torsdag: 06.35 - 17.00

Fredag: 06.35 - 16.45

På lukkedage tilbydes alternativ

pasning i Børnehuset Pippi