Daginstitutionen Troldehulen

Grundlag

En del af fællesskabet

​Vi vægter forældresamarbejdet meget højt, da det er grundstenen for at 

barnet trives. Kommunikationen mellem forældre og personale skal gå begge veje. 

Jo bedre samarbejdet er jo større udviklingsforudsætninger er der for barnet. 

Sker der store ændringer i hjemmet er det vigtigt vi bliver informeret herom, lige såvel som vi informerer om dagens hændelser, 

samt hvis vi oplever ændringer hos barnet.

Med plads til alle

Vi ønsker en institution hvor der er plads til alle!

Vi vil lære børnene, at de skal være åbne over for hinanden, og ærligheden skal vægtes højt så børn og voksne ved hvor vi har hinanden.

I opståede konflikter skal alle parter høres og ved fælles hjælp nå frem til en forhandling, der så vidt muligt kan være rimelig for alle.

Børn og voksne skal anerkende hinanden. I Troldehulen er der plads til alle, og vi ser på de kvaliteter, det enkelte barn har, så alle får en følelse af at være værdifuld og en del af fællesskabet. 

God grobund for læring

Grænser og normer vil ligeledes være en fast del af hverdagen.

For at der kan være plads til alle er vi nødt til at have nogle overordnede regler som børnene skal lære at agere under.

Det kan f.eks. være hvordan man sidder ved bordet, således at spisesituationerne bliver hyggelige og rolige.

“Vi vil opfordre børnene til nysgerrighed og at undre sig, da dette skaber grobund for god læring.”

Om Troldehulen

Daginstitutionen Troldehulen er en privat integreret institution for børn fra 0 – 6 år med hjemsted i Aalborg kommune.

Læs Cookiedeklaration her.

Åbningstider

Mandag til torsdag: 06.35 - 17.00

Fredag: 06.35 - 16.45

På lukkedage tilbydes alternativ

pasning i Børnehuset Pippi